Blog

17 lipca 2018

Czy komornicy pracują w weekendy?

Krajowe normy dla pełnomocników egzekucyjnych zalecają, aby egzekucji nie podejmować w niedziele, Wielki Piątek lub w dzień Bożego Narodzenia, chyba że sąd wyraźnie postanowi inaczej lub w sytuacjach, w których zezwala na to ustawodawstwo.
Zaleca również, aby egzekwowanie przepisów odbywało się wyłącznie w godzinach od 6.00 do 21.00 lub w dowolnym momencie w godzinach handlowych oraz aby obowiązujące przepisy były zawsze przestrzegane, a podmioty odpowiedzialne za egzekwowanie przepisów szanowały religię i kulturę innych osób. Powinni oni być świadomi dat świąt religijnych i starannie rozważyć stosowność podjęcia działań w celu ich egzekwowania w każdym dniu obchodzenia przepisów religijnych lub kulturalnych, lub podczas każdego większego święta religijnego lub kulturalnego.

Ile razy komornik może odwiedzić?

Komornik może zadzwonić kilka razy, aby spróbować uzyskać dostęp. W końcu zwrócą się po nakaz do sądu lub organu samorządu terytorialnego, jeśli nie będą w stanie wejść na teren obiektu lub nie będą mieli Państwo wystarczającej ilości dóbr, aby spłacić dług i opłaty.
Jeśli nie dostaną od Ciebie odpowiedzi, jest możliwe, że mogą pobrać opłatę za dojazd. Jeśli nie możesz zapłacić komornikowi, możesz złożyć wniosek do sądu w sprawie o zawieszenie nakazu i zaproponować dokonanie płatności miesięcznych w przystępnej cenie. Komornicy sądowi okręgowi są zazwyczaj rozsądni. Jedynym sposobem na zatrzymanie wizyt jest zawarcie pewnego rodzaju porozumienia w sprawie niespłaconego zadłużenia.

Czy otrzymam powiadomienie o wizycie komornika sądowego?

Komornik taki jak: http://komornikgdansk-michalski.pl/ musi powiadomić o tym na piśmie na co najmniej 7 dni przed pierwszą wizytą.

Czy komornik sądowy może wejść do mojego domu bez zezwolenia?

Większość komorników sądowych nie ma prawa wtargnąć do mieszkania lub domu w celu zajęcia towaru. Jedynym wyjątkiem jest to, że komornicy pobierający niezapłacone grzywny, podatki lub opłaty skarbowe mogą otrzymać nakaz wejścia na teren przedsiębiorstwa, ale jest to bardzo rzadkie i zazwyczaj uważane jest za ostateczność.
Pozostali komornicy mają prawo tylko do legalnego wejścia.

Oznacza to, że nie mogą oni użyć siły, aby dostać się do domu, na przykład wyłamując okno lub drzwi.

Nie mogą wejść do domu, jeśli przebywają w nim tylko dzieci poniżej 16 roku życia lub osoby wymagające szczególnej troski.

Mogą oni wejść do mieszkania przez otwarte drzwi (przednie i tylne) i mogą wspinać się na ogrodzenia i bramy, ale nie mogą ich zniszczyć.

Nie musisz wpuszczać komornika do domu.

Jeśli wszystkie drzwi i okna są bezpiecznie zamknięte, nie będą mogli wejść do domu bez ich wpuszczenia.
Komornicy sądowi są świadomi swoich ograniczonych uprawnień i mogą korzystać z różnych środków, aby uzyskać wejście. Mogą próbować wejść zaraz po otwarciu drzwi. Mogą oni zapytać, czy mogą skorzystać z telefonu, aby sprawdzić, czy warunki w biurze są zadowalające. Mogą oni po prostu zapytać, czy wolą Państwo przedyskutować sprawy wewnątrz. Nie muszą się państwo zgadzać z żadną z tych metod.

Co się dzieje, gdy komornik wchodzi do mojego domu?

Po wejściu do domu komornik zazwyczaj próbuje znaleźć i skonfiskować towary wartościowe należące do Ciebie lub osoby wskazanej w nakazie.
Po wejściu do domu komornik ma prawo wejść do wszystkich pomieszczeń i może otworzyć każde zamknięte drzwi lub szafę wewnątrz domu. Jeśli komornik uzyska zgodę na wejście, ma on prawo do ponownego zadzwonienia i wejścia nawet bez Państwa zgody, tzn. może włamać się i usunąć Państwa towar podczas kolejnych wizyt.
Wszelkie próby usunięcia komornika sądowego z nieruchomości po uzyskaniu przez niego zgody na wstęp stanowią napaść i mogą zostać skierowane do sądu.
Po wejściu do domu, komornik będzie próbował zająć swoje dobra w celu ich sprzedaży na aukcji publicznej, aby zebrać pieniądze na spłatę długu, który jesteś winny. Komornik sądowy wyrazi zamiar zajęcia różnych przedmiotów, ustnie lub przez umieszczenie na nich znaku lub dotknięcie ich.
Po zajęciu towaru przez komornika komornik ma kilka możliwości. Może on albo wywieźć zajęte przez siebie przedmioty z lokalu i sprzedać je na aukcji publicznej. Alternatywnie, może on zostawić kogoś w lokalu w celu ochrony przedmiotów, które zostały zajęte lub, w przypadku komorników zbierających opłaty za wynajem, zabezpieczonych przedmiotów, które zostały zajęte w domu. Te dwie ostatnie opcje są bardzo rzadko stosowane.

Najprawdopodobniej komornik poprosi Cię o podpisanie „umowy o własności rzeczy”.

Czy mogę zostać aresztowany za to, że nie wpuściłem komornika do mojego domu?

Nie. Jeżeli komornikowi towarzyszy policja, jest on tylko po to, aby zapobiec naruszeniu spokoju. Nie możesz zostać aresztowany za odmowę wpuszczenia komornika do domu.
Nie możesz pójść do więzienia za niespłacenie długów. Jednakże niezapłacenie podatku komunalnego, alimentów na rzecz dzieci lub grzywien nałożonych przez sądy rejonowe może prowadzić do uwięzienia, jeśli „umyślnie odmówisz” zapłaty. Oznacza to, że urzędnicy sądowi muszą być przekonani, że masz pieniądze, ale zdecydowali się nie płacić. Przed podjęciem takiej decyzji należy zostać poproszonym o stawienie się w sądzie rejonowym. Daje to możliwość wyjaśnienia, dlaczego nie zapłaciłeś.

Jakie przedmioty może zabrać komornik?

Komornicy mogą wziąć prawie wszystko, co jest wartościowe i należy do Ciebie, jak na przykład luksusowe przedmioty, takie jak telewizory, konsole… Mogą nawet przyjmować towary będące współwłasnością (z pewnymi wyjątkami), chociaż nie mają prawa do twojego udziału w towarach w momencie ich sprzedaży. Istnieje kilka konkretnych rzeczy których komornik nie może zabrać.

Czego komornik sądowy nie może wziąć?

Komornicy (z wyjątkiem komorników działających w imieniu sądu rejonowego – zob. poniżej) nie mogą zajmować następujących towarów:
Narzędzia robocze, towary i inny sprzęt niezbędny do wykonywania pracy, prowadzenia działalności gospodarczej lub zawodowej, którego wartość nie przekracza 5000 złotych.
Odzież, pościel, meble, sprzęt gospodarstwa domowego (kuchenki, lodówki itp.) oraz zaopatrzenie niezbędne do zaspokojenia podstawowych potrzeb domowych Państwa i Państwa rodziny.

  • Towary należące do kogoś innego. Będziesz musiał udowodnić, że towar nie należy do Ciebie.
  • Towary, które są na raty.
  • Komornicy sądowi działający w imieniu sądu grodzkiego nie mogą zajmować następujących towarów:
  • Odzież, łóżka i pościel, narzędzia wykorzystywane do prowadzenia handlu

Podstawowe zaspokajanie potrzeb domowych rodziny; Zazwyczaj obejmuje to lodówkę, kuchenkę, zamrażarkę, ale nie obejmuje magnetowidów, drugiego telewizora, biżuterii, pralek, sprzętu stereo lub kuchenki mikrofalowej.

Co się stanie, jeśli komornik skonfiskuje rzeczy, które do mnie nie należą?

Jeśli komornik skonfiskuje towary, które są przedmiotem umowy ratalnej, należy pilnie zasięgnąć porady. Towary będące własnością sprzedawcy nie należą do Ciebie do czasu uregulowania ostatniej płatności, ale mogą zaistnieć okoliczności, w których można je skonfiskować.
Jeżeli towary zostały zajęte bezprawnie, właściciel towarów może ubiegać się o ich zwrot. Należy uzyskać dalsze porady w tej sprawie.

Czy mogę ukryć towar?

Usuwanie lub ukrywanie towarów przed wizytą komornika w Twoim domu nie jest bezprawne, chyba że komornik zajmuje się wynajmem. Pamiętaj, że komornik, po uzyskaniu dostępu do pomieszczenia, może wrócić w każdej chwili i jeśli uważa, że towary zostały usunięte lub ukryte przed wizytą, prawdopodobnie tak się stanie.

Jaką wysokość opłat może naliczyć komornik?


Komornik sądowyhttp://komornikgdansk-michalski.pl/ może pobierać stałą opłatę za każdy etap postępowania z Tobą/Twoim zadłużeniem. Jeśli jesteś winien więcej niż 5000 złotych, mogą również naliczyć opłatę procentową od wszelkich odzyskanych pieniędzy za każdą wizytę. Zazwyczaj proces komornika sądowego składa się z 3 etapów. Zostały one przedstawione poniżej wraz z ich kosztami.

  1. Etap monitoringu realizacji – 300 złotych z 0% opłatą za długi powyżej 5000 złotych.
  2. Na etapie zgodności z przepisami otrzymujesz informacje o niespłaconym długu i wnioskując o płatność/wystawienie nakazu egzekucyjnego.
  3. Etap Egzekucyjny – 1000 złotych z 7,5% opłatą za długi powyżej 5000 złotych
  4. Etap egzekucji to wizyta komornika sądowego w domu lub w miejscu pracy w celu przejęcia kontroli nad towarami. Opłata pobierana jest tylko raz.
  5. Etap sprzedaży – 500 złotych z 7,5% opłatą za długi powyżej 5000 złotych.
  6. Etapem sprzedaży jest usunięcie i sprzedaż towarów.
Komornik
O autorze Marek Płatek